KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Rodzice,
informuję, że egzamin ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się bez przeszkód.
Nawet, jeśli strajk będzie trwał do 17 kwietnia, gwarantuję wymaganą liczbę członków zespołu nadzorującego, aby egzamin był legalny (łącznie z nauczycielem spoza szkoły).


Z poważaniem,
M.Rorbach