KOMUNIKAT DYREKTORA - WAŻNE

Szanowni Rodzice,


informuję, że nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu w 98% opowiedzieli się w przeprowadzanym w ubiegłym tygodniu referendum, ZA podjęciem akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r.
W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki nad uczniami w okresie trwania strajku, zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie dzieci w domach i zapewnienie im opieki.


Jeżeli nie macie Państwo takiej możliwości, proszę o poinformowanie o tym fakcie dyrektora, osobno na każdy dzień akcji strajkowej.
Jednocześnie informuję, że w dniach strajku nie będą wydawane posiłki, odwołane zostaną kursy autobusów szkolnych.


O wszelkich zmianach w tym zakresie będę informowała na bieżąco.

Z poważaniem,
M.Rorbach