Wyniki konkursów przedmiotowych - Komunikat nr 2

Komunikat nr 2
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu
w sprawie wyników etapu szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:
 

1) Biologiczny:
- uczeń SP03 uzyskał 16 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
- uczeń SP05 uzyskał 16 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
- uczeń SP07 uzyskał 11 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego

- uczeń SP09 uzyskał 22 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
 

2) Matematyka:
- uczeń SP01 uzyskał 7 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
- uczeń SP03 uzyskał 17 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
- uczeń SP04 uzyskał 18 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
- uczeń SP05 uzyskał 18 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego

- uczeń SP06 uzyskał 15 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
 

3) Historia:
- uczeń SP05 uzyskał 15 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego

- uczeń SP08 uzyskał 7 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
 

4) Język niemiecki:
- uczeń SP01 uzyskał 7,5 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
- uczeń SP02 uzyskał 19,5 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego
- uczeń SP03 uzyskał 10 pkt / 50 możliwych do zdobycia; nie kwalifikuje się do etapu rejonowego.