Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu - wrzesień 2018

Program profilaktyczny - wychowawczo - wrzesień 2018


Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej


Regulamin Rady Rodziców 


Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin Świetlicy 


Regulamin Biblioteki Szkolnej


Regulamin Pracowni Komputerowej

Wewnątrzszkolny System Oceniania


Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw


Regulamin organizacji wycieczek

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

ZARZĄDZENIE NR 6/2017/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania z szafek szkolnych