Zdalne nauczanie

Informujemy, że w czasie gdy zajęcia szkolne są zawieszone obowiązuje nauczanie zdalne.
Oznacza to, że wszyscy uczniowie są zobowiązani do bieżącego kontrolowania informacji pojawiających się w Dzienniku Elektronicznym.
Jest to główny kanał komunikacji i tam umieszczane są aktualne informacje i zadania dla uczniów.
Zadania i polecenia będą pojawiały się w zakładce "zadania domowe" lub "wiadomości"
Każdy nauczyciel ustala indywidualnie w jaki sposób będzie komunikował się z uczniami i w jaki sposób będzie weryfikował efekty pracy uczniów.
Praca zdalna jest formą zastępczą dla zajęć szkolnych i również jest obowiązkowa oraz podlega ocenie.