Tutaj powinien być opis

Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki „I Know America”

 

 

16 maja 2019r., w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów o USA, zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych- ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach, wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz umożliwienie uczniom sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej na zajęciach, kołach zainteresowań oraz innych przedmiotach.

Wyniki konkursu:

1 miejsce : Amelia Stępczyk- klasa 6

2 miejsce : Klaudia Suslik- klasa 8

3 miejsce : Dawid Gajewski- klasa 7

 

                                                                                              Organizator konkursu

                                                                                              Marta Zawało