Tutaj powinien być opis

"Jak nie czytam, jak czytam" - ogólnopolska akcja czytania

W piątek 2 czerwca  przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania "Jak nie czytam, jak czytam".  W tym samym czasie uczniowie z całej Polski zebrali  się w swoich szkołach lub poza nimi, aby wspólnie czytać swoje ulubione książki. Przy organizacyjnej pomocy bibliotek stworzyli niespotykaną dotąd ogólnopolską akcję, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie.
 Zebraliśmy się na sali gimnastycznej i tak jak to jest w założeniach akcji przez dziesięć minut dzieci  czytały  książki, każdy przyniósł swoją książkę z domu, którą lubi, którą chętnie podzieliłby się z innymi dziećmi

Głównymi celami akcji jest zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków  i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie  dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.